miércoles, 18 de abril de 2012

Els serveis socials de Barcelona previndran desnonaments de famílies

http://www.europapress.cat/societat/noticia-els-serveis-socials-barcelona-previndran-desnonaments-families-vulnerables-des-maig-20120416115644.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario