miércoles, 25 de julio de 2012

Pah Garraf recolzant a la Pah Hospitalet al Barclays 20-07-2012

Hem nascut fá poquet, pero ens hem propossat ser una Pah canyera, amb accions així de contundents i fermes.Molta clor,molts crits i molta força...aixó es el que tenim a l'hora de recolzarals companys i companyes! Es pot!!!
No hay comentarios:

Publicar un comentario