miércoles, 5 de septiembre de 2012

Acta Assemblea pAH gARRAF 4-9 -2012

Comencem puntuals a les 19'30h a la nova ubicació Centre Civic Sant Joan de Vilanova.
Ordre del dia:
-Valoració de la feina d'estiu  a les diferents taules de recollida de signatures.
-Acció conjunta Pah's Penedes i Garraf a Vilafranca del Penedes.
-Exposició breu de la execució hipotecária.
-Altres accions.
-Asessorament juridic

Es valora molt positivament les activitats a les taules i s'encoratja als assistents a participar activament en la recollida de signatures.
Comuniquem a l'Assemblea  que el dia 21 d'Agost vam donar allotjament en un inmoble propietat d'un banc a una mare amb tres fills, una neta al seu cárrec i 105 euros com únic ingres. Aquesta actuació es la primera de Pah Garraf i no será la darrera.

Fem saber que el dijous dia 6 a les 10h del matí serem a una seu d'una oficina de la Caixa a Vilanova per exigir una resposta inmediata i el lloguer social a una persona afectada.

El nostre advocat atén als afectats que així ho demanen, donant prioritat al casos amb un seguiment fet i donant pas als nouvinguts.
Avans d'aixecar sessió els assistents poden veure imatges de la acció conjunta de les Pah's Penedes- Garraf i sel's recorda la importancia de l'activitat al carrer  i l'acció de dia 6.

Demá dia 5 Pah Garraf será present als jutjats de Vilafranca a les 11 del mati, donant suport a la companya comdemnada a un judici rápid de faltes per haver estat la cap visible de l'acció que va tenir lloc ahir a un supermercat de Vilafranca del Penedes. Mitjans de comunicació nacionals e internacionals hi seran captant el moment.

No hay comentarios:

Publicar un comentario